Search form

Menu

Leg og lær på Østervold

Aldersgruppe
3. klasse.

Sted og varighed
Øster Voldgade. Mødested: Kongens Portvagt, Øster Voldgade 1.
Ca. 1,5 time.

Fag
Historie, dansk, understøttende undervisning.

Mål
At eleverne:

  • Får kendskab til enkelte personer, bygninger og begivenheder fra byens historie.

  • Får kendskab til Englandskrigene og kanonpunktet Københavns bombardement.

  • Bruger historiske spor i lokalområder som kilder.

  • Træner at indgå i sociale sammenhænge ved at indgå i samtale, lytte og samarbejde.

Program

Velkomst i Kongens Portvagt. Kort billedoplæg om Englandskrigene og krigsførsel til søs.

  • Tur langs Øster Voldgade med fortælling og undringsspørgsmål i grupper.

  • Stop undervejs: Døvstummeskolen - Den Johnsonske Stiftelse – Østervold - Mindesmærket for Genforeningen - Mindesmærket Peace Keeper Rose - Mindesmærket for Peter Buhl - Øster Voldgade 26 - Døtreskolen – Krudttårnet.

Programmet kan variere efter aftale eller vejrforhold.

Pratiske oplysninger
Husk: Praktisk fodtøj og påklædning efter vejret!

Før besøget - jeres forberedelse
Gennemgå programmet med eleverne. Inddel eleverne i grupper af 3-4 elever til brug ved undringsspørgsmål.