Search form

Menu

Leg og lær på Nørrevold

Aldersgruppe
4. klasse.

Sted og varighed
Nørre Voldgade og Kongensgade. Mødested: Kongens Portvagt, Øster Voldgade 1.
Ca. 1,5 time.

Dette forløb kan også bookes som billedforedrag med indlagte opgaver ude på jeres skole. Oplys om I ønsker dette, når I booker.

Fag
Historie, dansk, matematik, understøttende undervisning.

Mål
At eleverne:

  • Får kendskab til indflytning og industrialisering samt byens generelle historie i slutningen af 1800-tallet.

  • Bruger historiske spor i lokalområder som kilder.

  • Træner at indgå sociale sammenhænge ved at indgå i samtale, lytte og samarbejde.

  • Anvender matematiske kompetencer i deres nærområde.

Program

  • Velkomst ved Kongens Portvagt.

  • Tur i Nørre Voldgade og Kongensgade med fortælling, små matematikopgaver og undringsspørgsmål i grupper.

  • Stop undervejs: Lundings Monument – Kongens Port – Kongens Bastion – Byggeforeningshusene – Nestlégaarden – Brødfabrikken – Kongensgade 33 – Krigergraven ved Trinitatis.

Programmet kan variere efter aftale eller vejrforhold.

Pratiske oplysninger
Husk: Praktisk fodtøj og påklædning efter vejret!

Før besøget - jeres forberedelse
Gennemgå programmet med eleverne. Inddel eleverne i grupper af 3-4 elever til brug ved undringsspørgsmål.