Search form

Menu

Krigergraven

Placering:
Trinitatis Kirkegård

Opstillet:
6. juli, 1853

Kunstnere:
H. W. Bissen (relief), M. G. Bindesbøll (anlæg)

Beskrivelse og baggrund:
Anlægget består af en 1,6 meter høj mur rundt om en gravhøj samt et bronzerelief, der viser 2 soldater, der bærer en død kammerat til graven.
2 dage efter udfaldet fra Fredericia den 6. juli 1849 blev 372 danske soldater begravet i fællesgraven på kirkegården. Graven rummer desuden 26 tidligere faldne under belejringen af byen, 48 fra kampe i april og maj 1849 og 7 senere faldne fra slaget ved Isted i 1850. Graven var sunket meget sammen i vinteren 1849/1850, og man besluttede derfor at etablere et egentligt gravanlæg.

Bissens bronzerelief ved Krigergraven.

Inskription:

6. juli 1849

Desuden er alle de faldnes navne, hjemsted og militære tilhørsforhold indhugget i muren rundt om graven. Man kan finde en oversigt med baggrundsinformationer om de faldne her