Search form

Menu

Johnsonske Stiftelse

Placering
Øster Voldgade 2.

Opstillet
1910.

Beskrivelse og baggrund
Mindesmærket består af en stor natursten med indsat bronzeplade, hvor der er et dobbeltportræt af ægteparret Thomas Johnson og Caroline Thygesen. Parret var født i Fredericia, men emigrerede som unge til Amerika, hvor de opbyggede en stor formue. Efter Caroline Thygesens død i 1900 rejste Thomas Johnson tilbage til Fredericia, hvor han testamenterede sin formue til oprettelsen af en stiftelse for værdigt trængende fra sømands- og håndværkerstanden. Stiftelsens bygning blev opført i 1910 med 24 lejligheder.

Inskription
Caroline Thygesen * Thos. Johnson