Search form

Menu

Egeskov Kirke

Egeskov kirke er kirken i Vejlby sogn. Den er navngivet efter den landsby, hvor kirken ligger. Kirken blev opført i romansk tid, og fik tilføjet et våbenhus på skibets sydside samt et tårn i vest i den sengotiske tid.

Kirken ligger ret højt lige uden for landsbyen. På kirkegården findes blandt andet den Bruunske Thepavillon.

Egeskov kirke præges af de rå, hvidkalkede mure samt det righoldige inventar

Egeskov kirkes bygningshistorie adskiller sig ikke stort fra den overordnede historie for de danske landsbykirker generelt. Kirkens kor og skib blev opført i den store romanske kirkebygningsperiode omkring 1150-1250. I senmiddelalderen blev der føjet et våbenhus og et tårn til de oprindelige dele. Kirkens indre præges af det inventar, der blev erhvervet i 1600- og 1700-tallet, hvor især prædikestolen, altertavlen og pulpituret er fremtrædende inde i kirkerummet.

Egeskov kirke var fra 1781 til 1911 ejet af familien Bruun, der var fabrikanter og fremstående personer fra Fredericia. Især i 1600- og 1700-tallet blev mange kirker solgt til private personer. Der var en stor del prestige forbundet med ejerskabet af en kirke. Herudover betød et ejerskab også, at ejeren kunne indkræve kirkens tiende og andre indkomster. Til gengæld forpligtede ejeren sig til, at holde kirken ved lige. Det var dog ikke en sjældenhed, at private kirkeejere kom i økonomiske vanskeligheder, så kirken forfaldt. I anden halvdel af 1800-tallet og især i de første par årtier af 1900-tallet blev det mere og mere almindeligt, at menighederne købte deres kirke til selveje. Ved Vejlby kirke markerede Bruun-slægten deres ejerskab ved, at der blev indrettet et familiegravsted på kirkegården.

I 1804 besluttede Bertel Bruun, daværende ejer af Egeskov kirke, at opføre en thepavillon i kirkegårdsmuren i forbindelse med dette familiegravsted. Thepavilloner var helt almindelige i private haver, men noget mere usædvanlige ved kirkegårde - Den Bruunske Thepavillon ved Egeskov kirke er så vidt vides den eneste kirkegårdspavillon ved en dansk landsbykirke.

For en generel oversigt over landsbykirkernes bygningshistorie, se her