Search form

Menu

SOLDAT PÅ VOLDEN 1849 - Rollespil

 

Aldersgruppe
5.-6. klasse. En klasse ad gangen.
NB! 6. klasse kan kun booke i efteråret.

Sted og varighed
Bymuseet. Mødested: Den røde port ved Prangervej 2 / Den sorte låge ved Jernbanegade 10.
Kl. 8.45 - 13.00. Maj - juni, august - september.

Dokumenter
Rollekort
Rolleliste
Soldaterbreve og fagtekster

Fag
Historie, dansk.

Mål
At eleverne opnår kendskab til:

 • Fredericias rolle som fæstningsby

 • Livet som soldat i 1800-tallet

 • Elementer i historiske scenarier og træning i udførelse af disse

 • Det historiske dilemma at skulle kæmpe mod venner eller nære slægtninge på slesvig-holstensk side

 • Bruger man undervisningsmaterialet med soldaterbreve og efterbehandling vil man også kunne opfylde mål i forhold til kildelæsning samt danskfaglige mål som kendskab til brev-, erindring- eller dagbogsgenren som genre samt træning i meddigtning.

Baggrund

 • De Slesvigske Krige foregik i årene 1848-1850 (Treårskrigen/1. Slesvigske Krig) og 1864 (2. Slesvigske Krig). Danmark var i krig med hertugdømmerne Slesvig og Holsten, der ønskede selvstændighed og fik hjælp af Det Tyske Forbund.

 • I juli 1849 var Fredericia belejret af Slesvig-Holstenerne, og byen blev bombarderet. 6. juli 1849 vandt 19.000 danske soldater over 14.000 tyske ved at gøre udfald fra Fredericia kl. 1 om natten

 • Udfaldet var planlagt af overgeneral Bülow.

Program

 • Klassen (rekrutterne) ankommer.

 • Modtagelse ved officererne kommandersergent Kongstad og premierløjtnant Mortensen.

 • Opstilling og navneopråb ved Tobaksladen.

 • Udlevering af uniformer, udstyr og navneskilt fra Magasinet.

 • Rekrutterne pakker deres udstyr.

 • Appel med eftersyn af udstyr m.v. samt øvning af eksercits.

 • Pause – Vand, brød og pølse til soldaterne.

 • March med gevær og sang på Volden. Øve skydestillinger og udfald.

 • March til flagstangen, hvor der aflægges fane-ed. Forfremmelser.

 • Appel med fordeling af arbejdsopgaver og grupper: Vagttjeneste på volden - spionleg, patrulje, eksercits, køkkentjeneste.

 • Uddeling af post.

 • Middagsmad.

 • Angreb og udfald.

 • Ca. kl. 12.30 aflevering af kostumer.

 • Se mere detaljeret drejebog her. Programmet kan variere efter vejret.

Praktiske oplysninger
Eleverne skal ikke medbringe madpakker og drikkedunke.
Husk: Praktisk fodtøj og neutral bluse.

NB! I tilfælde af regn eller vådt vejr aflyses rollespillet af hensyn til uniformerne.

Før besøget - jeres forberedelse

Lærer aftaler forberedende besøg med museumsformidler og fordeler roller. Der skal desuden udfyldes rolleliste. Udfyld venligst rollelisten, så alle roller fra første side kommer med. Alle soldaterbreve, der hentydes til, kan findes her.

Eleverne skal sætte sig ind i følgende før besøget:

 • De Slesvigske Krige med fokus på udfaldet fra Fredericia, 6. juli 1849 samt årsager til krigene. Se undervisningsmaterialer, hvor der findes baggrundstekser. Læs gerne de breve, der findes fra flere af rollerne.

 • Øve første vers af sangen "Dengang jeg drog af sted". Tekst og melodi her. Husk: "Hurra" var et kampråb i 1800-tallet!

 • Øve deres roller og overvejer, hvordan de skal spille dem.

 • Gennemgå desuden programmet med eleverne.