Search form

Menu

Bunkermuseet - Skolebesøg

Aldersgruppe
3. - 10. klasse, ungdomsuddannelserne

Sted og varighed
Nørre Voldgade, ved Bjergegade. En halv times varighed.

Fag
Historie, evt. dansk

Mål
At eleverne opnår kendskab til:

  • Besættelsestiden i Fredericia - herunder bunkere og luftangreb

  • Andre faglige vinkler I vælger

Baggrund

  • I 1944-1945 blev der i Danmark opført ca. 5800 bunkere, som skulle beskytte civilbefolkningen mod luftangreb

  • Bunkermuseet består af en dobbeltbunker og et rørformet beskyttelsesrum ca. 200 m derfra. Dette var til trafikanter, der blev overrasket ude af luftalalarmer

Program

  • Velkomst og en kort introduktion om besættelsen og de civile bunkere

  • Mulighed for selv at se på lyd- og billedudstillingen

Indhold og fokus kan tilpasses de faglige vinkler, som I har arbejdet med på skolen.

Før besøget – jeres forberedelse

Ring og aftal indhold med museumsformidlerne.

Eleverne skal sætte sig ind i følgende områder og begreber før besøget:

  • Besættelsestiden - ud fra de faglige vinkler I vælger

Gennemgå desuden programmet med eleverne.

 

Film om Fredericias postvæsens drilleri af nazisterne i julen 1941