Search form

Menu

O-løb

Aldersgruppe
7.-9. klasse og ungdomsuddannelserne

Sted og varighed
Byen og volden. 1-2 timer

Fag
Historie, idræt

Mål
At eleverne opnår kendskab til:

  • Byens og voldens mindesmærker og deres historiske baggrund

  • Gennemførelse af orienteringsløb med kort

Program

  • Eleverne får udleveret side 1-6 af ”Mindesmærkequiz” – downloades her

  • Der er fordelt 20 poster med mindesmærker i byen og på volden

  • Ved hver post er der en opgave, der er formuleret som et svar – som i jeopardy

  • Eleverne skal ud fra mindesmærkets oplysninger skrive det rigtige spørgsmål til svaret

Praktiske oplysninger
Post 7 findes ikke længere!

Eleverne skal medbringe drikkedunke.
Husk: Passende fodtøj og påklædning efter vejret!
Man kan eventuelt lade eleverne gå i stedet for at løbe.

Før besøget – jeres forberedelse

Eleverne skal sætte sig ind i følgende områder og begreber før besøget:

  • Gennemgå side 1 - 6 i "Mindesmærkequiz", så alle har forstået reglerne

  • Arbejd eventuelt med voldens og byens historie