Search form

Menu

Gården Delingsminde

I slutningen af 1990’erne modtog Museerne i Fredericia et sølvkrus, som stammer fra slægten Ousen, der siden 1600-tallet har boet på Trelde Næs. Kruset, som er et lågkrus, er fremstillet af sølvsmedemester Peder Erichsen, der fik borgerskab i Fredericia i 1689 og døde i 1715. Kruset bærer forskellige inskriptioner, der henfører til medlemmer af Ousenslægten.

Slægten har gennem mange generationer ejet en gård på det inderste af Trelde Næs. I 1860 blev gårdens jord delt mellem to brødre fra slægten, deraf kom navnet Delingsminde. Gården, som havde et jordtilliggende på 40 tdl. agerjord og 12 tdl. skov i Trelde Skov, lå ved Treldevej på adressen Treldevej 215. Den er i dag nedrevet.

Området omkring gården Delingsminde mærkede både til Treårskrigen og krigen 1864. I 1849 havde gården indkvartering af slesvig-holstenske tropper, og i 1864 havde østrigerne besat hele Delingsminde og slået lejr på marken. Besættelsen af gården betød, at familien kun havde en stue til sin rådighed, hvor den boede sammen med en anden familie. På marken over for gården - på den anden side af vejen - havde tyskerne lejr, og de tillod ingen udgang fra huset. I dørkarmen til gårdens bryggers skar en østrigsk kaptajn sine forbogstaver E.W. i 1864. Tre af danskernes kanonkugler faldt lige ved gården i marts 1864.