Search form

Menu

Landsbyen Højrup

Landsbyen Højrup ligger i Herslev sogn. Navnet kendes fra 1479 (Høruph). Landsbyen kan karakteriseres som en vejklyngeby, hvilket vil sige, at den er opbygget omkring et vejnet, hvor gårde og huse er opført i mindre klynger. Byen har bevaret sit præg fra landsbyfællesskabernes tid. Højrups gårde og huse er opført på et plateau tæt ved skrænten ned mod Elbodalens engarealer. En sådan beliggenhed er meget typisk for østjyske landsbyer.

Mejeriet ved Højrup

I 1920’erne rummede Højrup flere forskellige institutioner, idet her var forskole, kro, brugsforening, og andelsmejeri. Desuden var der en skole (opført 1883). I begyndelsen af 1930’erne var skolen i Højrup to-klasset, og der undervistes ca. 50 børn.