Search form

Menu

Erritsø Kirke

Erritsø kirke blev opført 1898-1899, hvor den afløste en ældre middelalderkirke fra 1200-tallet. Erritsø kirke er tegnet af arkitekt Bjerre fra Fredericia i klassisk romansk stil. Tilbage fra den gamle kirke er portalen med de fire søjler og det meste af inventaret.

Kirkerummet i Erritsø er en kombination af et moderne kirkerum med flere ældre inventardele fra den tidligere kirke på stedet

Den tidligere kirke i Erritsø, opført omkring 1200, har været en helt sædvanlig dansk middelalderkirke med kor, skib, våbenhus og kirketårn i vest. I 1600-tallet var kirken misligholdt, men en stor jysk landsdelsindsamling sikrede, at kirken blev gjort i stand. Ikke desto mindre forfaldt kirken endnu engang, så der mod slutningen af 1800-tallet måtte gøres noget. Kirken var i privat eje, men menigheden købte kirken i 1864 med henblik på at erstatte den med en ny. I 1898 kunne arbejdet med at nedrive kirken derpå begynde.

Under arbejdet fandt man blandt andet Peder Griibs grav med hans kårde. Peder Griib blev født i København i 1681, og tjente den danske konge som søkaptajn sammenlagt gennem 30 år. Han fik således sin højre arm skudt af af en kanonkugle ved en batalje mod en svensk flåde ved Strømstad. I en kort periode tjente Peder Griib i den russiske flåde i tre år, men vendte tilbage til dansk tjeneste, og modtog omkring 1742 færgegården ved Snoghøj af kong Frederik 4., hvor han døde 1757. Inde i Erritsø kirke kan man se et epitafium over Peder Griib samt den fundne kårde.

Erritsø kirke blev opført med de samme mål som den gamle kirke, og indgangsportalen blev genanvendt i den nye kirke. Det samme blev alterpartiet, prædikestolen, døbefonten og den tilhørende dåbshimmel. I 1973 gennemgik Erritsø kirke en renovering, hvor altertavlen også fik et nyt midterbillede.

De to kirker i Erritsø har hver for sig i store træk fulgt de generelle tendenser i landsbykirkernes bygningshistorie. For en generel oversigt, se her