Search form

Menu

Herslev Kirke

Kirken i Herslev er en traditionel jysk granitstenskirke fra omkring 1200. Kirken består af kor og skib fra middelalderen, der begge siden blev forlænget, samt et våbenhus fra 1500-tallet. Der er ikke noget kirketårn til kirken. Tidligere hang klokken i en muret klokkekam på kirkens vestgavl, men fra 1977 har klokken hængt i en klokkestabel på kirkegården.

I Herslev kirke er korbuevæggen helt fritlagt, og sammen med det høje kirkerum skaber det en særlig stemning i kirkerummet

En gennemgang af de danske kirker fra 1969 beskriver Herslev kirke "som rent ud sagt virker noget kedsommelig". Dette indtryk må være individuelt. Kirken i Herslev fremstår som en traditionel kvaderstenskirke, der blev opført i romansk tid omkring år 1200, og siden har fået visse udvidelser og tilbygninger i den gotiske senmiddelalder. Kirken er opført ved siden af en gammel fredet gravhøj, hvor klokkestablen har stået siden 1977.

Herslev kirke har bevaret en del af sit inventar. Døbefonten er af granit, vel kommet til i forbindelse med kirkens opførelse. Altertavlen er fra omkring år 1500, og er skåret i træ. En renovering i 1736 blev markeret med kong Christian 6.´s monogram og krone over alterskabet. Prædikestolen er fra omkring 1600. Inde i kirken hænger desuden en kopi af Leonardo da Vincis "Den sidste nadver."

Den traditionelle Herslev kirke er i store træk blevet bygget og fornyet inden for den samme tid som de øvrige danske landsbykirker. For en generel oversigt og de danske landsbykirkers bygningshistorie, se her