Search form

Menu

Andelsmejeriet Elbodal

En gruppe landmænd oprettede i 1892 Andelsmejeriet Elbodal i Pjedsted Spang, der levede op til den tids nye metoder inden for behandling af mælk.

Elbodal Andelsmejeri 1913.

Elbodal Andelsmejeri holdt kun til i Pjedsted Spang til 1912, hvor mejeriet flyttede til en ny og moderne mejeribygning ved Pjedsted station. Ved stationen var der bedre trafikforhold for tog, bil og lastvogn. Mejeriet fremstillede mælk og smør. I 1958 blev der foretaget en udvidelse af mejeriet, hvor smørfabrikationen blev droppet til fordel for et osteri.

Andelsmejeriet fortsatte i Pjedsted til 1964, hvor det blev solgt til Madsen Brie, der producerede oste i Pejdsted til 1978.