Search form

Menu

Julemandens historie

Velkommen til Museerne i Fredericias nye hjemmeside, hvor du kan finde oplysninger om museet og arkivet samt om byen og oplandets historie. Du har klikket på linket "Nyt fra Museerne", som udskiftes løbende. I anledningen af, at vi er i julemåneden, byder vi velkommen med historien om julemanden.

Julemanden er en international blanding af flere religiøse og historiske elementer. Han kom ind i den danske jul i slutningen af 1800-tallet især fra USA, hvortil han ca. 200 år tidligere var kommet med hollandske indvandrere.

Historien begynder med Skt. Nicolaus, som i begyndelsen af 300-årene var biskop i byen Myra i Tyrkiet. I legenderne fremstår Skt. Nicolaus som en stor hjælper og velgører, der blandt andet hjalp børn og unge. Hans helgendag blev den 6. december, og allerede i 1200-tallet var der i Frankrig tilløb til, at voksne på denne dag klædte sig som bispen af Myra, og uddelte gaver til artige børn. Traditionen bredte sig siden til Norditalien, det vestlige Tyskland, Belgien, England og Holland, hvor den stadig findes.

De fleste træk hos den tykke julemand med hvidt skæg, som vi kender i dag, stammer fra USA. Det første billede af den amerikanske Santa Claus er fra 1810. I 1823 beskrev et amerikansk digt ham som en leende mand med et stort hoved og en stor mave, der julenat kører gennem luften i en kane trukket af rensdyr, hvorefter han lander på taget og via skorstenen går ind i huset med gaver til de artige børn.