Search form

Menu

6. JULI-DAGENE I FREDERICIA

Hvert år den 5. og 6. juli afholder Fredericia 6. Juli-Dagene, som markerer udfaldet fra fæstningen under Treårskrigen i 1849.  

Traditioner
Til de markante traditioner hører den store prosession, som går gennem byen med flag og orkestre samt kranselægningen ved Den Tapre Landsoldat. Landsoldatpladsen danner rammen om en fantastisk kulisse med et hav af blomster og opstillede soldater. Samme tradition gør sig gældende for kranselægningen ved Krigergraven på Trinitatis kirkegård, hvor de faldne soldater også æres. Endvidere markeres på samme måde fællesgraven for de faldne slesvig-holstenske soldater på Sct. Michaelis kirkegård. Hertil kommer en række mindehøjtideligheder, mindegudstjenester og kirkekoncerter samt koncerter forskellige steder i byen.

Formidling
Formidlingen af de historiske begivenheder, fæstningsbyens belejring, bombardementerne af byen og udfaldet den 6. juli, sker blandt andet ved en guidet cykeltur til de slesvig-holstenske skanser i området. Der er ligeledes flere guidede ture på Volden og i byen. På Volden kan man også se De danske Landsoldaters teltlejr, hvor man kan få en snak om soldatens dagligdag og udrustning og prøve at affyre et gevær. Desuden byder Volden også på en skattejagt.

Byfest
6. Juli-festen er samtidig en stor byfest med blandt andet jazz- og bluesfestival samt mange mindre events forskellige steder i byen. Festen afsluttes med et festfyrværkeri fra Fredericia Vold.