Search form

Menu

Arkitekt Jesper Jespersen

Af Christian Ditlev Rasmussen, studentermedhjælper

Arkitekten Jesper Jespersen (1868-1926) er en af de personer, der gennem sit arbejde prægede Fredericias bybillede mest i starten af 1900-tallet. I et jubilæumsskift fra 1923, står der om ham, at ”han hørte ikke til de, der dagligt lægger beslag paa Offentlighedens Opmærksomhed…” og den dag i dag er Jesper Jespersen på mange måder også gået lidt i glemmebogen. Som arkitekt var han særdeles aktiv, og opførte flere velkendte bygninger, der endnu præger bybilledet i dag. Eksempelvis opførte han en del af de nationalromantiske tårnborge fra omkring 1900-1909, Ryesborg, Skt. Knudsborg og Ridderborg samt flere af Fredericias industriers bygninger som Voss’ Fabrik, Sæbefabrikken og Carl. M. Cohrs forretnings- og fabriksbygninger. Jespersens arkitektarbejde dækkede mange områder i Fredericia, men han blev på nationalt plan særligt aktiv inden for mejeribyggeriet, der opstod omkring 1800-tallets slutning.

Jesper Jespersen var søn af murermester Anthon P. Jespersen fra Viborg og blev gift med Camilla Worm. Jespersen blev selv uddannet som murer. Han fik først en almindelig forberedelseseksamen fra Viborg Katedralskole og senere Aarhus tekniske dagskole for bygningshåndværkere, før han så endelig blev uddannet arkitekt.

Jespersen fik sit første arkitektarbejde i 1892-1898 ved arkitekterne Hagerup, Winholt og Estrup m.fl., som var et meget anerkendt arkitektfirma, der virkede i Jylland. Jespersen blev efterfølgende ansat som tilsynsførende ved opførelsen af Købmagergades Skole i 1898 og kom herved til Fredericia. Han blev herefter selvstændig arkitekt og tegnede selv bygninger. 

Jesper Jespersen tog desuden på studierejser i 1902-1911 til Tyskland, Østrig, Holland, Belgien, Frankrig og Sverige, hvor han hentede inspiration til mange bygninger men i særdeleshed mejerierne. Fra 1870’erne og frem opstod en del mejerier i Danmark. Befolkningsvæksten i de industrialiserede lande havde den effekt, at smørpriserne var stigende. Mange begyndte derfor at producere smør for at sælge det i Danmark eller eksportere det til udlandet, hvor særligt England og Tyskland var aftagere af det danske smør. De tidlige mejerier var ofte små og lokale. Jesper Jespersen specialiserede sig til dels i denne særlige bygningstype og tegnede mange lokale mejerier, som mejerierne i Billund, Farup, Grindsted, Egeskov mejeri, Osteriet i Strib og Pjedsted Mejeri. Herudover tegnede han også større mejeriorganisationer som Statens Forsøgsmejeri og Det Danske Mælkekompagni i København.

I 1898 blev han ansat ved Håndværkerforeningens Tekniske Skole. Her underviste han i en skole, der undergik en hektisk forvandling. Fredericia oplevede en stor befolkningsvækst i slutningen af 1800-tallet, og byens skoler forsøgte ihærdigt at takle de mange elever, der kom til. Erik Johansen, forstander på både Købmagergades Skole og Teknisk Skole, døde i 1907 og blev efterfulgt som forstander på Teknisk Skole af Jesper Jespersen. Jespersen var en travl mand med en del foretagender, der gjorde, at han ofte måtte rejse udenbys. Derfor bemyndigedes lærer H.P.F. Bruun allerede i 1910 til at lede skolen i Jespersens fravær.

Jesper Jespersen fik med tiden en del hverv, hvor han fungerede som inspektør og vurderingsmand. Det begyndte i 1899, hvor han blev kirkesynsmand i Elbo herreders provsti. Som kirkesynsmand havde han til opgave at inspicere kirkebygningerne, kirkegårde, sognegårde og præstegårde. Enhver ændring af kirkebygningernes ydre og indre skulle han herefter indberette til kirkeministeriet. Jespersens kendskab til bygninger gjorde ham også i stand til at besidde stillingen som inspektør for Jydsk Hypotekforening i 1900. Hypotekerforeningerne udlånte op til 75 % af sikkerhedens værdi, en langt højere procentsats end mange kreditforeninger. Det var derfor endnu vigtigere her at vurdere ejendommes værdi korrekt. Jespersen blev vurderingsmand for Fredericia Skyldkreds i 1903 og i 1920 direktør for Købstædernes Brandforsikring.

Selv boede Jespersen i Prinsessegade 39, men i 1912 opførte han en sommerbolig på Hvidbjerg. Huset var oprindeligt en gammel avlsbrugergård fra Fredericia, som Bloch og Andresen blandt andet havde brugt til funktionærbolig.

Jesper Jespersen døde i 1926, 57 år gammel, i dagene efter en galdestensoperation.