Search form

Menu

Axeltorv

af Sarah Hoyer Holmgreen, praktikant

Fredericia blev i 1661 tildelt to ugentlige torvedage og tre årlige markeder af kongen, og i 1662 fik byen også retten til to årlige hestemarkeder. Som torveplads valgte man det centrale område nord for Jyllandsgade mellem Købermagergade og Dalegade og gav det navnet ”Kongens Torv”.

Området viste sig dog at være alt for sumpet, hvilket gjorde, at man fra 1694 tillod at sælge varer på en midlertidig plads i krydset mellem Prinsessegade og Danmarksgade. I de følgende årtier blev Kongens Torv i stedet anvendt af militæret til eksercits, og byens befolkning gravede tørv på området. Man forsøgte sig igen i ca. 1750 med mange hundrede læs af sand for at forbedre pladsen, men i 1780erne var der endnu ikke anlagt et torv.  

I 1820erne bredte torvehandlen sig fra Prinsessegade længere mod Vendersgade. For at undgå at handlen strakte sig yderligere, opstillede statsmagten to sandstensstøtter, der markerede områdets grænse.  Hen mod slutningen af 1870erne var mandag og torsdag ugens to faste torvedage.

De oprindelige planer om, at Kongens Torv ved Købermagergade skulle være byens torveplads, fik medgang, da man besluttede at anvende noget af pladsen til kreaturtorv. Slagtere og garvere begyndte at handle her, og området blev gradvist Fredericias slagterkvarter.

I 1894 vedtog byrådet at flytte torvehandlen til Kongens Torv, der nu blev kaldt Axeltorv. Pladsen fik en grundig dræning, blev opfyldt med sand, og der blev etableret brolægning og belysning. Dette resulterede i, at man med mere end 200 års forsinkelse afholdt den egentlige første torvedag på det nye Axeltorv i 1897.

Herover: Axeltorv, 2018 (Foto: Sarah Hoyer Holmgreen). Topbillede: Den første torvedag, 4. januar 1897.

Med tiden blev Axeltorv omlagt, og i den forbindelse skød der også forskelligartet arkitektur op - blandt andet de pompøse bygninger Geddesborg og Dalsborg. Geddesborg blev tegnet af arkitekt Jesper Jespersen og i 1904-05 opført af Wilhelm Gjedde Madsen på det sydøstlige hjørne af Jyllandsgade og Dalegade. Bygningen husede store flotte lokaler, hvor der blandt andet blev afholdt sommerteater, revyer og varietéer.

En anden arkitektonisk tilføjelse var springvandet, som blev givet af fabrikant E. Rasmussen, der havde lokaler i Dalsborg. Arkitekt Gundelach-Pedersen lavede udkastet, og reliefferne blev udført af billedhuggeren Bregnø efter idé af historikeren Hugo Matthiesen.
Der var mange tilstedeværende, da springvandet blev indviet d. 9. oktober 1932. Det blev dog nedrevet i forbindelse med en renovering i 2007.

Hvorfor ”Axeltorv?”
Der er to forklaringer på, hvordan torvet fik sit navn. Det ene er, at det er efter en gammel betegnelse, der skulle antyde, at der var blev kørt varer på hjulaksler – dvs. på vogn – til stedet. Den anden er, at torvets placering var i byens midterakse.