Search form

Menu

Bevaringsfonden for Fredericia

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har af to omgange doneret i alt 65 mio. kr. til renovering af bygningsfacader inden for voldene i Fredericia. Støtten er primært gået til bygninger i privat eje, beliggende på byens hovedstrøg og tilknyttede sidegader.
Museerne i Fredericia deltog i ansøgningsarbejdet i forbindelse med at afdække ansøgernes kulturhistoriske tilknytning til de fire spor:

  • Væbnet for freden (militærhistorien 1650-1909)

  • Den religiøse fristad (religionshistorien 1650-1849)

  • Avlsbrug, handel og håndværk (erhvervshistorien 1650-1950)

  • Centrum i Danmark (industrihistorien 1750-1970)

Her kan man se de forskellige bygninger, der har modtaget støtte til byggeri fra Bevaringsfonden. Vælg en af de gule pins for at få mere at vide.