Search form

Menu

Færgestedet ved Snoghøj

Navnet Snoghøj kendes fra 1524 (Snobehøw). Allerede i 1200-tallet vides det, at stedet fungerede som overfartssted til Middelfart. Den gamle Færgegård i Snoghøj hørte under Snoghøjgård. Færgegårdens hovedbygning blev opført i 1794 og om- og tilbygget i henholdsvis 1895 og 1907. Færgegården fungerede fra 1907 som badehotel, men blev nedrevet i 1997.

I 1841 etablerede Kielerfirmaet Joh. Schweffel & Sohn dampskibsforbindelse mellem Snoghøj og Kiel. I perioden april til september var der rutefart to gange om ugen med hjuldamperen Løven. Fra Snoghøj kunne passagererne opnå forbindelse til andre dele af landet med diligence. I 1847 blev ruten i sommerperioden juni, juli og august forlænget til Århus, men ved krigsudbruddet i 1848 indstilledes sejladserne.

I 1872 åbnede DSB landets første dampfærgerute, som kunne medtage togvogne. Ruten gik mellem Fredericia og Strib. De følgende årtier vandt bilerne dog frem, og den første bilfærge på ruten over Lillebælt blev indsat i 1912. Den sejlede mellem Middelfart og Snoghøj, og kunne medbringe 8 biler. Ruten blev drevet af Middelfart Dampskibsselskab. Trods en senere tilkommen konkurrerende bilfærge på ruten Strib-Fredericia forblev bilruten Middelfart-Snoghøj den mest populære. Ruten stoppede dog i forbindelse med indvielsen af den gamle Lillebæltsbro i 1935. Broen passerer tæt forbi det gamle færgested i Snoghøj.