Search form

Menu

Landsbyen Herslev

I 1920’erne var Herslev en landsby med en del funktioner. Her var både missions- og forsamlingshus (begge bygninger opført i 1890), fattiggård, købmandshandel og brugsforening. Desuden var der et filehuggeri – en fabrik, hvor man fremstillede file. Filehuggeriet var indrettet i en vandmølle, der tidligere var hør- og kartemølle. Møllens bygninger, som ligger på Follerupvej, er opført i 1802,og bygningen er i dag klassificeret med høj bevaringsværdi.

Herslev Hørmølle og Filehuggeri, 1949

Landsbyen Herslev ligger i Herslev sogn. Navnet kendes helt tilbage fra 1231 (Hærslef). I byen ligger kirken og den fredede præstegård fra omkring år 1700. I 1721 blev Herslev Skole oprettet. Den var oprindeligt en af de gamle rytterskoler i Koldinghus Rytterdistrikt, som blev etableret under Frederik 4.