Search form

Menu

Lundings monument

Placering:
Danmarks Bastion - lige øst for Kongens Port.
 
Opstillet:
6. juli, 1899.

Kunstner:
Andreas Paulsen - elev af H. W. Bissen.

Beskrivelse og baggrund:
Mindesmærket, der er rejst for Oberst N.C. Lunding, består af en 7,5 meter høj obelisk omgivet af et jerngitter og opretstående kanonrør forbundet af en jernlænke. På forsiden er der to bronzerelieffer af henholdsvis Lunding og to soldater, der rejser palisader. På bagsiden er der et relief af heltedigtningens muse, der indridser ordene "For Danmarks gode ret de tappert stred" i en vokstavle.
Lunding var Fredericias kommandant både 1849-1850 samt 1864, og stod begge gange for istandsættelsen af det meget forsømte fæstningsværk. I 1849 var han med til at planlægge udfaldet den 6. juli og i 1864 overgav han - meget mod sin vilje - fæstningen til de østrigske tropper. På det tidspunkt var han forfremmet til Generalmajor.

Inskription
Forsiden:
Fredericias kommandant Oberst Niels Christian Lunding.
Rejst til minde om Fredericias heltemodige
forsvar 1849.

Bagsiden:
Stordåd er historiens eje.

Venstre side:
6. juli 1849.

Højre side:
6. juli 1899.