Search form

Menu

Parterrehaven

Haven foran museets hovedbygning er et rokokoanlæg. Haven er karakteristisk ved de lave, præcist klippede buksbomhække og ved symmetrien omkring den centrale akse, der løber op mod museets indgangsdør.

Et haveanlæg af denne type kaldes en parterrehave. Haven er anlagt i nær tilslutning til hovedbygningen, og beplantningen holdes lav nær jordoverfladen. Forskelligt farvet grus er med til at synliggøre figurer og mønstre i parterret. Anlægget er flankeret af to symmetriske og skarpt klippede lindehække, der også er karakteristiske for denne periode. Denne del af haveanlægget er helt i stil med museets hovedbygnings tidsperiode og fremtoning.

Her ses parterrehaven fra siden med den ene af de opstammede og klippede lindehække i baggrunden.