Search form

Menu

Pjedsted – landsby og stationsby

Landsbyen Pjedsted voksede op syd for Pjedsted Kirke, som stammer fra omkring år 1200. Umiddelbart før udskiftningen i 1774-1775 bestod landsbyen af omkring ti gårde og nogle huse. Omkring 1860 var der foruden kirken, nogle gårde og huse, præstegård og skole i landsbyen.

Pjedsted Station ca. 1930'erne

I 1868 blev der etableret et trinbræt på den nye jernbanestrækning mellem Fredericia og Vejle i bebyggelsen Østerskov ca. 1 km øst for Pjedsted landsby. Omkring dette trinbræt voksede Pjedsted stationsby op, og det var her udviklingen fremover fandt sted. Det har også været tilfældet efter nedlæggelsen af stationen i 1979. I dag er det stationsbysamfundet, der benævnes Pjedsted, mens den oprindelige landsby ofte betegnes som Gammel Pjedsted.

En tilsvarende udvikling ses mange andre steder i Danmark, hvor det ikke var usædvanligt, at stationen blev anlagt en til to km fra en eksisterende landsby. Ofte opstod der ny bebyggelse omkring disse stationer, og det var ganske almindeligt, at det blev her byudviklingen fremover fandt sted.

Stationsbyernes udvikling er kendetegnede ved et fast mønster, og der opstod bestemte typer af bygninger og funktioner i dem. Blandt de første bygninger var næsten altid en købmand og en kro tæt på stationen. Ofte blev der også anlagt andelsmejerier og andre mindre industrier knyttet til landbruget. Stationsbyerne blev præget af foreninger, som blandt andet betød, at de fleste fik mødesteder som forsamlingshuse og missionshuse.

Det var også tilfældet i stationsbyen Pjedsted, hvor der i 1920’erne var mange funktioner. Blandt disse var foruden stationen, missionshus (opført 1898), forsamlingshus (opført 1905), købmandshandler, brugsforening, cementstøberi, korntørrings- og afsvampningsanstalt, dyrskueplads, andelsmejeri, afholdsrestaurant, telegrafstation og postekspedition.