Search form

Menu

Snoghøj Højskole

Højskolen i Snoghøj blev oprettet i 1913 som en fiskerhøjskole. Skolen er placeret på en grund ud til Lillebælt. I forbindelse med skolen blev der opført nogle lærerboliger. Alle bygningerne blev tegnet af arkitekt Ivar Bentsen, som var meget interesseret i den enkle danske byggetradition. Dette førte blandt andet til, at Bentsen blev en af medstifterne af bevægelsen Bedre Byggeskik, ligesom han i 1913 startede en bygmesterskole i Holbæk, hvor håndværkere og bygmestre kunne lære at tegne og bygge danske huse.

Snoghøj højskole

Højskolen i Snoghøj blev især kendt i årene 1924-1957, hvor den var ejet af Anna Krogh og Jørgine Abildgaard, der drev skolen som gymnastikhøjskole. I denne periode tiltrak den nogle af Danmarks bedste kvindelige gymnaster. De dygtige gymnastikpiger fra højskolen i Snoghøj var meget populære når de gav opvisninger – ikke kun i Fredericia – men over hele landet. Under perioden som gymnastikhøjskole blev der tilbygget kirke og tårn på de oprindelige bygninger.

I perioden fra 1968 til 1999 fungerede skolen som Nordisk-Europæisk højskole. I denne periode blev der igen om- og tilbygget på de eksisterende bygninger. I dag er der stadig højskole i bygningerne.