Search form

Menu

Snublesten i Fredericia og Taulov

Begrebet ”Stolpersteine” er er en del af et verdensomspændende kunstværk, der blev påbegyndt af den tyske kunstner Gunter Demnig i 1992. Kunstværket består af mere end 100.000 messingbelagte brosten på 9,6 x 9,6 x 10 cm. Snublestenene er fordelt i 31 lande, og i Danmark indgår flere byer i kunstværket. Formålet er at mindes ofre for nazismen, og stenene placeres på det sted, hvor ofret sidst befandt sig frivilligt inden anholdelsen eller drabet, oftest ved den pågældendes bolig eller arbejdsplads.

Militærhistorisk Forening i Fredericia startede i 2022 en offentlig indsamling med det formål at skaffe midler til nedlæggelse af snublesten i Fredericia Kommune.
Den 18. og 19. april 2023 er i alt 13 snublesten nedlagt i Fredericia og Taulov.

Klik på kortet for at læse mere om de enkelte personer. Bemærk, at der ved Taulov Station ligger tre snublesten.

Fredericia
Taulov