Search form

Menu

Søg i de lokalhistoriske samlinger

De lokalhistoriske arkiver dækker et geografisk område, eksempelvis et sogn, eller en kommune, og indsamler materiale, som har lokalhistorisk værdi og interesse. Derudover findes der stadsarkiverne, som udover at indsamle lokalhistoriske arkivalier, også indsamler, registrerer og bevarer arkivalier fra kommunerne.

Arkiv.dk er en sammenslutning af cirka 550 af disse arkiver i hele Danmark, og blev lanceret i februar 2015. Tidligere skulle man benytte Miniarkibas, hvis arkivet anvendte dette, og man skulle derfor ind på det enkelte arkivs hjemmeside, for at søge i deres database. Med andre ord skulle man på forhånd vide, i hvilket arkiv, man skulle søge, og man søgte altid kun i det enkelte arkivs database. Arkiv.dk gør det i stedet muligt for alle i Danmark at søge på tværs af alle deltagende arkivers databaser fra ét sted. Man kan søge i blandt andet billeder og dokumenter, og det ældste materiale stammer helt tilbage fra 1600-tallet. Når man søger på arkiv.dk, søger man som udgangspunkt i alle arkivers databaser, men kan vælge at indsnævre søgeradiussen til de områder eller emner, man er interesseret i. Alt dette kan man gøre hjemmefra, og man kan altid rette henvendelse til det pågældende arkiv, hvis man har spørgsmål, eller ønsker at se materialet på læsesalen.

Opførelsen af Ulleruphus, 1972.

Når man på arkiv.dk søger i Fredericia Lokalhistorisk Arkiv er det muligt at søge i mere end 46.000 billeder, og over 700 hyldemeter arkivalier. Derudover er der på arkivet alle aviser, der er udgivet i Fredericia siden 1849, som det også er muligt at søge i via arkiv.dk. Der er registreret en stor mængde emner, personer osv. fra aviserne, og som derfor er søgbare på arkiv.dk. Selve artiklen skal man dog stadig ned på arkivet for at se, da disse ikke er scannet ind, men forarbejdet kan man foretage hjemmefra.

På arkiv.dk kan man, som skrevet, søge i alt det materiale, som er blevet registreret digitalt på de enkelte arkiver. Af Fredericia Lokalhistorisk Arkivs arkivalier er det ovenstående billede, som var det næstmest populære, og viser opførelsen af Ulleruphus på Lumbyesvej i 1972 (B12430). Det mest søgte arkivalie var et billede, som viser et hus i Madsby, hvor Madsbyparken i dag ligger (B702828). Begge billeder kan ses på arkiv.dk ved at søge på numrene. At billeder er de mest søgte arkivalier på arkiv.dk er ikke overraskende. Det er altid spændende at se på billeder, og man vil ofte gerne se, hvordan området, bebyggelsen eller moden har ændret sig over de sidste mange år. Det kan blandt andet være derfor, at det netop er disse to billeder, som er de mest søgte på Fredericia Lokalhistorisk Arkiv.

Af papirarkivalierne er det A1778, som er den mest søgte arkivfond gennem arkiv.dk. Den omhandler Einer Knudsen VVS, som var en blikkenslagervirksomhed i Fredericia fra 1946-2001. Arkivfonden fylder cirka 45 hyldemeter, og giver et detaljeret indblik i virksomhedens historie i mere end 50 år. Samtidig er det også et indblik i kommunens historie og udvikling, da virksomheden var involveret i meget af den forandring, som byen gennemgik i denne periode.

Der er derfor masser af spændende ting at finde på Fredericia Lokalhistorisk Arkiv, og et godt sted at starte er på arkiv.dk. God fornøjelse.