Search form

Menu

Spansk officersgrav

Placering:
Ved Sjællandsgade 50. I haven bag Sankt Knuds Kirke ved kirkens sydmur.

Opstillet:
1908

Beskrivelse:
Mindesmærket består af et hvidt marmorkors med et palmeblad på forsiden og et forstykke med inskription. Bagved står en granitsten, hvor der er indhugget to korslagte pistoler og ryttersabler. Ved siden af granitstenen står der en mindre sten med et malteserkors, hvilende på en længere sten med inskription.

Baggrund:
Under Napoleonskrigene var en del spanske og franske tropper i Danmark for at hjælpe i kampene mod englænderne, men moralen blandt de spanske tropper var lav. England havde en del skibe i de danske farvande og fra disse blev der sendt løbesedler i land med tilbud om at fragte spanierne hjem. Mange spanske soldater søgte derfor mod Nyborg for at komme ombord på de engelske skibe. Ritmester Antonio Costa ledte to eskadroner, der på denne måde rejste fra Horsens mod Fyn. Da de ankom til overfarten ved Snoghøj blev de mødt af franske tropper, der for at hindre spaniernes flugt havde besat færgestedet og fjernet alle fartøjer.

På grund af den håbløse situation ønskede Costa at overgive sig og som symbol på dette overdrage sin kårde til den franske oberst. Obersten nægtede at modtage den, da han mente, at de stadig var allierede. Costa vendte sig derpå mod sine soldater og påtog sig ansvaret for deres triste skæbne. Herefter trak han sin pistol og med ordene "Hils Spanien fra Antonio Costa", skød han sig gennem tindingen. Hans lig blev begravet på stedet, men så dårligt, at en dansk officer senere samme dag fik det fragtet til Fredericia, hvor det blev begravet på den nu nedlagte kirkegård ved Sankt Knuds Kirke.

Den forsømte grav blev i 1908 istandsat på foranledning af to borgere, der også fik kontakt til spanske kavallerienheder, hvis officerer samlede ind til støtte for gravmælet.

Inskription:

Recuerdos á España de

Antonio Costa

+ 11. August 1808

(Oversat: Hils Spanien fra Antonio Costa)
(På korsets fodstykke)

 

Rejst af spanske kavalleriofficerer
(På granitstenen)