Search form

Menu

Trinitatis Kirke

Trinitatis Kirke er ikke den første kirke, der er opført på dette sted. Efter Fredericia blev grundlagt i 1650 skulle der også opføres en kirke, og det blev Danske kirke. Den blev grundlagt af kong Frederik 3. den 29. maj 1655, lidt syd for den nuværende Trinitatis Kirke. Grundstenen med datoen findes i dag på kirkens sydlige indervæg. På grund af krigen med svenskerne 1657-1660 blev Danske Kirke først fuldført i 1665 som en bindingsværksbygning. Det var derfor allerede fra starten bestemt, at denne kirke kun skulle være midlertidig.

Den midlertidige kirke kom dog til at fungere gennem en årrække. Først i 1685 blev der taget fat på at erstatte Danske kirke med en ny i Fredericia. Kong Christian 5. pålagde i 1685 Fredericia en femårig familieskat, og han satte gang i femårige kollekter i alle kirker i hele Ribe Stift. Herudover tillod kongen at der blev lavet en indsamling af gaver i hele riget for at skaffe penge til et kirkebyggeri i Fredericia. Alle de kirker i Ribe Stift, der havde opsparet kapital, skulle desuden udlåne en femtedel af deres midler til byggeriet. Trinitatis Kirke blev teknisk set opført som et bindingsværkshus, hvor kun gavlene var af grundmur. Langsiderne fik så murede facader, der skjulte tømmerkonstruktionen. Allerede i 1732-1747 måtte bindingsværket dog erstattes af mursten på grund af råd.

I 1700-tallet fremstod kirken rød- eller rødligkalket, ligesom andre af byens huse. Først i løbet af 1800-tallets første årtier blev kirken hvidkalket.

I 1902 blev det foreslået, at Trinitatis kirke skulle have et tårn. Den lokale arkitekt Jesper Jespersen tilbød at rejse tårnet over kirkens vestende som et slankt tårn med et højt spir. Dette tårnprojekt blev imidlertid aldrig til noget.

Trinitatis kirke er opført som et bredt langhus, hvor kor og skib er i ét. I 1955 blev der indsat et vist antal romanske kvadersten i kirkens vestre sokkel. Disse kvadersten stammer muligvis fra den for længst nedrevne Ullerup kirke. De fremkom, da man i 1952 nedbrød den tidligere skole på hjørnet af Kongensgade og Danmarksgade.