Search form

Menu

Kort med Jesper Jespersens bygninger

Arkitekten Jesper Jespersen var særdeles aktiv og opførte flere velkendte bygninger, der endnu præger Fredericias bybillede i dag.

Jesper Jespersen var søn af murermester Anthon P. Jespersen fra Viborg og blev selv først uddannet som murer, men uddannede sig herefter videre til arkitekt. Hans første arbejde i Fredericia var opførelsen af Købmagergades Skole i 1898. Han blev herefter selvstændig arkitekt og slog sig ned i Fredericia.

Jespersen tog i 1902-1911 på studierejser til flere europæiske lande, hvor han hentede inspiration til mange bygninger, men i særdeleshed mejerierne. Fra 1870’erne og frem opstod andelsmejerierne, der hver især skulle have nye bygninger. Jesper Jespersen specialiserede sig i denne særlige bygningstype, og opførte med tiden omkring 45 mejerier i landet.

I 1898 blev han ansat ved Håndværkerforeningens Tekniske Skole og blev rektor i 1907. Jespersen havde dog en del foretagender, der gjorde at han måtte rejse udenbys. Derfor bemyndigedes lærer H.P.F. Bruun allerede i 1910 til at lede skolen i Jespersens fravær.

Jespersen døde i 1926, kun 57 år gammel, i dagene efter en galdestensoperation.

På kortet herunder er der oplysninger om en del af de markante bygninger, som Jespersen har tegnet i byen.