Search form

Menu

Engelske flyvere på Christians Kirkegård

Placering:
Christians Kirkegård, Christiansvej 4. Nær det sydøstlige hjørne af kirkegården.
 
Opstillet:
28. oktober, 1949

Kunstner:
Arkitekt Bodulf Billund/Stenhugger Thorvald Christian Rasch. Vers af pastor Holger Petersen.

Beskrivelse og baggrund:
Mindesmærket står i en lille indhegnet lund og er rejst for tre allierede flyvere, der døde i forbindelse med våbennedkastninger over Danmark i februar og april 1945. Det består af en opretstående granitsten med inskription og et bronzerelief af et fly. I græsset foran er der lagt en granitplade, hvori et stort kors er indhugget.

Til venstre for mindesmærket findes graven for bombekaster John Ayers, hvis fly blev skudt ned den 27. april 1945. Han døde den 30. april på det tyske lazaret, der var indrettet på Fredericia Gymnasium på 6. Julivej.

Til højre for mindesmærket findes graven for radiotelegrafist Richard York French, hvis fly blev skudt ned den 10. februar 1945. Hans lig blev bjærget i Lillebælt den 2. januar 1946. Til højre for denne findes graven for en uidentificeret flyver fra samme togt. Hans rester blev fundet i efteråret 1951. På stenen står fejlagtigt February 1943 og ikke 1945.

Hele historien om de tre flyvere kan læses her eller i Fredericiabogen 2004.

Inskription:

Staal kløver Luften,
Mænd øver Daad
Til Frimands Kaar
i Ufreds Aar
Liv I gav for os i Nord,
Englands Sønner i Danmarks Jord