Search form

Menu

Mindesmærker

På en tur gennem Fredericia vil man ofte støde på mindesmærker og mindeplader, der vidner om byens unikke og til tider voldsomme historie.

Især byens centrale betydning i den danske krigshistorie er markeret med en lang række mindesmærker over begivenheder og personer, men også en række andre personligheder fra byens historie har fået et monument inden eller uden for voldene.

Bülows monument

Carit Etlars fødehjem

Dansk krigergrav fra 1864

De reformertes første gudstjenester

Den jødiske synagoge

Dragongravens ældste mindesten

Dragongravens yngste mindesten

Engelske flyvere på Christians Kirkegård

Frederik 3's monument

Genforeningsminde på Trinitatis Kirkegård

Grænsestenen fra Kongeågrænsen

Henrik Pontoppidans fødehjem

Byens mest kendte mindesmærke Landsoldaten blev rejst i 1858.