Search form

Menu

Dragongravens yngste mindesten

Placering:
Det sydøstlige hjørne af Trinitatis Kirkegård. På modsatte side af egetræet i forhold til den ældste mindesten

Opstillet:
Efter 1837

Beskrivelse og baggrund:
Stenen er et minde om Prins Frederik (7.) og hans ophold i Fredericia 1834-39. Under dette ophold plantede han egetræet som minde om 500 jyske dragoner, der den 24. oktober 1657 blev dræbt under svenskernes storm på byen og efter sigende senere begravet her. Stenen angiver, at Frederik rejste den ældste mindesten på Dragongraven, hvilket sandsynlig er ukorrekt. Man ved ikke præcist, hvornår denne yngre sten er rejst, men det er givetvis langt senere.

De to mindesten står på hver sin side at den store eg.

Inskription:

Under denne eg

hviler 500 tapre jyske dragoner

der på denne kirkegård i 1657

kæmpede til sidste mand.

Kong Frederik VII plantede egen

og rejste mindestenen i 1837*

da han som prins opholdt sig

i Fredericia.

*Det rette årstal er 1836.