Search form

Menu

Dragongravens ældste mindesten

Placering:
Det sydøstlige hjørne af Trinitatis Kirkegård

Opstillet:
24. oktober, 1836

Beskrivelse og baggrund:
Mindestenen er rejst for 500 jyske dragoner, der den 24. oktober 1657 blev dræbt under svenskernes storm på byen og efter sigende senere begravet her. I stenen står et stort tohåndssværd pyntet af en mindekrans støbt i metal. Der er indsat en metalplade med et relief af et dødningehoved og korslagte knogler. Bag stenen har Prins Frederik (7.) plantet en eg som minde. Selve graven er en tue, der er dækket af mindre sten. Mindesmærket er byens ældste, rejst af byens borgere anført af lægen Holger Fangel.

Inskription:

Den 24. oktober 1657.

Pryd, høje heltesværd! de kækkes grav,

Hvem døden intet var mod pligt og ære,

Den krans, erkendtligt borgersind dem gav,

Til sildigst efterlægt et minde være!