Search form

Menu

Historiedetektiv for en dag

Aldersgruppe
3.-5. klasse. En klasse ad gangen.

Sted og varighed
Vandring med start fra Landsoldatpladsen og ad forskellige ruter til Kongens Portvagt, Øster Voldgade 1. I alt 2,5 times varighed.
Oktober, marts og april måned - andre tidspunkter efter aftale.

Dokumenter
Fagtekst om historiske spor

Fag
Historie, dansk og understøttende undervisning.

Mål
At eleverne:

 • Får viden til at identificere historiske spor i lokalområdet (Historie).

 • Kan bruge historiske spor til at fortælle om fortiden (Historie).

 • Kan bruge digitale medier som kilder til at beskrive fortiden (Historie).

 • Kan aflæse enkle historiske billed-kilder (Historie).

 • Øver sig i at udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i mulitmodale tekster (Dansk).

Baggrund
Eleverne skal som historiedetektiver gå på opdagelser efter de historiske spor, der findes overalt i Fredericia.
Sporene er lette at få øje på - blot man ved, hvad man skal kigge efter. Ud over mindesmærker findes der også på adskillige bygninger spor efter, at der før i tiden har været mange små butikker i byen - specielt der hvor de lige gader krydser hinanden. Se mere i denne fagtekst.

T.v. Købmand Devantier i Prinsensgade ca. 1975. T.h. samme bygning i 2016: Købmanden er forsvundet, men der er stadig spor efter butikken: Muren er anderledes, hvor døren og de store vinduer har siddet. På hjørnet fører trappestenen ingen steder hen (Foto: Museerne i Fredericia / Topbillede: Sarah H. Holmgreen).

Program og indhold

 • Vi mødes med jer på Landsoldatpladsen og går i mindre grupper ad forskellige ruter mod Kongens Port, hvor vi kigger efter historiske spor.

 • Ruterne kan tilpasses efter jeres ønsker - udgangspunktet er butikker, men der er også mulighed for at se på spor efter industrialisering, transport og avlbrugs samt mindesmærker efter krige, officerer og kendte forfattere.

 • Undervejs får eleverne oplysninger om historiske spor og undringsopgaver, der skal skærpe deres opmærksomhed på disse. De skal også tage billeder, der viser spor efter butikker.

 • I undervisningslokalet i Kongens Portvagt skal de påbegynde en e-bog i appen Book Creator på Skoletube. Eleverne skal bruge deres egne fotos samt historiske Fredericia-fotos, der ligger klar i en skabelon. I e-bogen skal de forklare, hvordan man kan se spor efter, at udvalgte bygninger har ændret sig og hvorfor.

 • E-bogen færdiggøres og evalueres hjemme i klassen. Eleverne kan uploade den til kanalen "Skoletjenesten - Museerne i Fredericia".

Praktiske oplysninger
Eleverne skal medbringe madpakker/drikkedunke og evt. egne iPads.
Skoletjenesten råder over 15 iPads, som I kan låne til opgaven. Giv venligst besked om dette på forhånd.

Før besøget - jeres forberedelse

 • Gennemgå programmet med eleverne og læs fagteksten om historiske spor.

 • Inddel eleverne i grupper på 2-3 elever.

 • Eleverne skal have styr på deres Unilogin og have installeret Chrome på deres enhed.