Search form

Menu

Byvandring: Kunst mindesmærker og arkitektur

Aldersgruppe
4.-6. klasse.

Sted og varighed
Mødested: Frederik den III's Plads (Rundkørslen uden for Danmarks Port).
Ca. fem kvarter. Hele året. En klasse ad gangen.

Dette forløb kan også bookes som billedforedrag med indlagte opgaver ude på jeres skole. Oplys om I ønsker dette, når I booker.

Dokumenter
Fagtekst om emnet

Evaluering

Landsoldaten (Efterbehandlingsopgave)

Tamt vildsvin (Efterbehandlingsopgave)


Fag
Historie, dansk, billedkunst.

Mål
At eleverne:

 • Opnår kendskab til Fredericias historie som fæstnings- og fabriksby og øver sig i at se spor efter dette

 • Øver sig i at se på kunst og arkitketur og tale om dette

 • Lærer at bruge fagbegreberne abstrakt og naturalistisk

 • Opnår kendskab til historicisme og nyklassisme som stilarter inden for kunst og arkitektur

Baggrund

 • Fredericia er anlagt som fæstning i 1650 og fungerer som dette indtil 1909. I midten af 1800-tallet sætter industrialiseringen ind, hvilket for alvor forandrer byens udseende og infrastruktur fra ca. år 1900.

 • Byens rolle som fæstning og senere industriby er tydelige afspejlet i arkitektur og mindesmærker. Her har særligt billedhuggeren Bissen samt arkitekternes Jesper Jespersen og Oscar Gundlach-Pedersen haft stor indflydelse. Efterfølgende er der også kommet mere moderne og abstrakt kunst i byrummet.

Program

 • Vi mødes ved Frederik den III's plads.

 • På ruten får eleverne i små grupper undringsspørgsmål og analyseopgaver til mindesmærker, bygninger og moderne kunst i bybilledet.

 • Undervejs fortæller museumsformidleren om byen som fæstning og fabriksby samt om Bissen, Jespersen og Gundlach-Pedersens værker.

 • Stop undervejs: Danmarks Port/Prinsens Port/Det Hvide Vandtårn - Landsoldaten - Favntaget - Tårnborg/Ridderborg - Søjle i Danmarksgade - Odd Fellow Logen - Danske Bank - Tamt vildsvin - Ponus pingvinerne - Ryes Plads - Bülows Plads.

Praktiske oplysninger
Husk: Praktisk fodtøj og påklædning efter vejret.

Jeres forberedelse

 • Eleverne skal inddeles i grupper af 4 til brug ved opgaver og undringsspørgsmål.

 • Læs fagteksten til forberedelse om emnet.

 • Gennemgå programmet med eleverne.

Efter besøget

På elevarkene er der forslag til evaluering og kreativ efterbehandling af besøget:

Evaluering

Landsoldaten

Tamt vildsvin