Search form

Menu

Religion og gravpladser 2

Aldersgruppe
4.-6. klasse.
En klasse ad gangen.

Sted og varighed
Mødested: Trinitatis Kirke, Kongensgade 39b.
1,5 time. Hele året.

Dokumenter
Fagtekst om religioner i Fredericia

Fag/tværgående emner
Kristendomskundskab, Dansk, Historie, Billedkunst.

Mål

 • At få viden om religiøse grupper i Fredericia via læsning af fagtekster og samtale om disse (Kristendomskundskab)

 • At kunne tale om betydningen af trosvalg for menneskers handlinger (Kristendomskundskab)

 • At blive bevidste om, at vores opfattelse af fortiden ændrer sig gennem forskning (Historie)

 • At bruge gravpladser som kilder til fortiden og at øve sig i at foretage egne historiske undersøgelse her (Historie)

Historisk baggrund
I 1600-tallet var der ikke religionsfrihed i Danmark. Kongen var protestant, og det var den eneste tilladte form for religion og kristendom i Danmark.

For at lokke folk til at flytte til Fredericia (Frederiksodde) indførte Christian den 5. i 1672 religionsfrihed for byen. Det betød, at jøder og ikke-protestantiske kristne fik lov til at dyrke deres religion i Fredericia. Særligt tre grupper fik betydning for byens liv: Jøderne, katolikkerne og de reformerte. Ud over disse gruppers bedehuse og gravpladser var der i Fredericia også to protestantiske kirker - Skt. Michaelis og Trinitatis.
De reformerte var flygtet til Tyskland fra Frankrig, hvor de var blevet forfulgt. I forhold til de øvrige religiøse grupper i Fredericia havde de en særlig status, idet de blev inviteret herop og ankom som en mere samlet gruppe med særlige privilegier. Hidtil har der stået i historiebøgerne om Fredericia, at de levede samlet som en isoleret gruppe i "det reformerte kvarter" på Kongensgade og Dronningensgade. Nyere forskning på museet har imidletid vist, at det ikke holder stik.

Læs mere om Fredericia som religiøs fristad i menuen til venstre. 

Gravsten med tysk tekst og franskklingende navne vidner om de reformertes baggrund.

Program

 • Ved Trinitatis Kirke: Kort introduktion til dagen.

 • Rundt om kirken:Hvordan er den bygget op?

 • Undersøg gravsten - hvilke oplysninger giver de os? Hvilke symboler findes på dem?

 • Ved den reformerte kirke: Fortælling og undringsopgaver om de reformertes baggrund og vores ændrede opfattelse af historien om dem.

 • Vi undersøger kirkebygningen og sammenligner med Trinitatis.

 • Eleverne undersøger kirkegården: Passer det, at de reformerte kom fra Frankrig og Tyskland, og at der var mange slægter med samme navne?

Bemærk! Hvis der er begravelse eller bisættelse ved kirkerne vil programmet blive ændret.

Praktiske oplysninger
Husk: Praktisk fodtøj og påklædning efter vejret.
 

Jeres forberedelse

 • Eleverne skal inddeles i grupper af 4 til brug ved opgaver og undringsspørgsmål.

 • Læs fagteksten om religioner i Fredericia.

 • Gennemgå programmet med eleverne og fortæl dem, at en del af forløbet foregår på en kirkegård, hvor der skal tages hensyn til øvrige besøgende.

Efter besøget

På elevarket her er der forslag til evaluering og efterbehandling af besøget.