Search form

Menu

Mindemur for statsbanefolk, der mistede livet under frihedskampen

Placering:
I den sydlige udkant af DSB's mindelund på Holstens Bastion

Opstillet:
Efter 1945

Beskrivelse og baggrund:
Mindemuren har øverst et stort vingehjul, en inskription og 23 plader, der angiver navn, fødsels- og dødsdato samt dødsmåde på de omkomne (henrettelse, død under aktion eller i fangenskab). Blandt de 23 er både Fredericia- og Taulovgruppen, der alle blev taget af besættelsesmagten den 2. marts 1945, og henrettet i Ryvangen i København den 19. april samme år. På navnepladerne står der fejlagtigt 18. april, som imidlertid er datoen for deres dødsdom.

Inskription:

Danske statsbanemænd

der mistede livet

i kampen med den tyske besættelsesmagt

1940 – 1945

 

Arbejde fyldte dagen,

men natten var tung af dåd.

Op imod voldsmagtens terror

og mod de lunknes råd

voved I livet som indsats

og tabte det dyre spild.

Mennesker kan vel dræbes,

men dåden er evigt til.