Search form

Menu

DSB Mindelund

Placering:
Holstens Bastion sydvest for Sjællandsgade/Prangervej

Anlagt:
1939

Beskrivelse og baggrund:
Mindelunden er anlagt af DSB og de ansattes personaleorganisationer til ære for de jernbanefolk, der er omkommet i tjeneste fra 1847 og frem til i dag. Anlægget rummer mere end 800 navne på omkomne fra år 1900 og frem, alle indhugget i polerede sten opsat i bugtede kæder. Der er desuden en mindre mindetavle for syv navngivne jernbanefolk, der døde ved en ulykke ved Hansted den 26. december 1876.
Midt for anlægget står en stor fællesmindesten med statsbanernes logo øverst og på hver side af stenen står to mindre mindesten. I den sydlige udkant af mindelunden er der rejst en mindemur for statsbanefolk, der mistede livet under modstandskampen.

Navnene i mindelunden kan ses i oversigten DSB’s Mindelund på Holstens Bastion i Fredericia

Inskriptioner:

Jernbanemændenes gerning

mellem de blanke skinner,

arbejdets hastige rytme,

togene dag og nat,

kræver af alle en indsats,

af nogle den største: livet,

dem til ære og minde

stenene her er sat.

Rejst år 1939 i fællesskab af

De danske Statsbaner og statsbanepersonalets

Organisationer til minde om arbejdsfæller.

DSB – DIF – DLF – JBF – VRF.
(Den fælles mindesten)

 

Jernbanemænd omkomne under tjenesten i årene 1847 – 1899

Er navnene gemt

bag årtiernes slør

og gravene hjemfaldne skjul.

Hver tæller dog med

i denne flok, som dør

under togenes rullende hjul.
(Mindestenen til venstre for fællesmindestenen)

 

Arbejdere ved Statsbaneanlæg omkomne under arbejdets Gang.

De saaede Arbejdets Kærner

og høstede Dødens Korn,

men Mindernes Blomsterstjerner

kan gro mellem Savnenes Torn.
(Mindestenen til højre for fællesmindestenen)