Search form

Menu

Gavlene på Købermagergades Skole

Placering:
På gavlene af den tidligere Købmagergade Skole - hjørnet af Købmagergade og Sjællandsgade samt hjørnet af Dalegade og Sjællandsgade.

Opstillet:
1898 og 1913.

Beskrivelse og baggrund:
Mindesmærkerne er to sandstens-relieffer med inskriptioner og Fredericias byvåben.
Købmager Skole er oprindeligt indviet som drengeskole (vestfløjen) i 1900 og senere udvidet med pigeskolen (Dalegade Skole i østfløjen) i 1913. Gavlenes inskriptioner skal minde om, hvad formålet med undervisningen er og er samtidig en henvisning til krigsnederlaget i 1864 og et håb om Slesvigs genforening med Danmark - se mere i video og tekst herunder.

Inskription
Vestfløjen:
Mænd med faste Hjerter
Det er Danmarks maal

Østfløjen:
Fromme, stærke kvinder
Det er Danmarks maal

Mere om mindesmærket
Inskriptionen er citat fra digtet ’Brat af Slaget rammet’ af Frederik Paludan-Müller. Det er skrevet i efteråret 1864, efter at Danmark havde tabt Slesvig, Holsten og Lauenborg til Preussen. Digtet er en kampsang, der udtrykker de fremtidsmål, Danmark ifølge digteren måtte have efter nederlaget. Målet var at genvinde Slesvig, og midlet hertil var en viljefast ungdom, som var parat til på et senere tidspunkt at tage kampen for det tabte land op.

Frederik Paludan-Müllers strofer fra digtet viser sammenhængen mellem nederlaget i 1864 og håbet om at genvinde det tabte land gennem uddannelse af børn og unge. Genforeningen blev anset som et endeligt punktum på De Slesvigske Krige i 1800-tallet, hvor noget af det genvundne land blev vundet tilbage.

Rundt om i Danmark findes lignende citater på flere mindesten for Genforeningen.

Kort over Genforeningsminder i Fredericia