Search form

Menu

Genforenings-støtter på Sct. Michaelis Kirkegård

Placering:
I hjørnerne af 1864-krigergraven på Sct. Michaelis Kirkegård, Vendersgade 30C.

Opstillet:
8. juli, 1920 - afsløret 9. juli.

Mindesmærket består af fire stenstøtter, som hver har en udmejslet kugle på toppen. To af støtterne har inskription.  De er rejst til minde om Genforeningen i 1920, hvor Sønderjylland (det tidligere Nordslesvig) efter en folkeafstemning blev en del af Danmark. Slesvig og Holsten havde i mange hundrede år været hertugdømmer under den danske konge, men rev sig løs efter det danske nederlag ved 2. Slesvigske Krig i 1864.

Inskription
Den nordøstlige sten:
9. juli

Den nordvestlige sten:
1920

Mere om stenstøtterne
Stenene blev rejst om aftenen den 8. juli 1920 som klargøring til Genforenings-festlighederne den 9. juli. De blev foræret til formålet af gårdmand Anders Christensen, Søndermarken, som havde brugt stenene som markering til indkørslen til en mark ved Vejlevej.

Købmand Otto H. Christensen skænkede et stort, smukt splitflag til lejligheden, som på den officielle festdag den 9. juli vajede fra krigergraven. Flagning med splitflag krævede en særlig kongelig tilladelse, og dette viser vigtigheden af Genforeningens nationale betydning lokalt.

Når man i Fredericia by og opland valgte at rejse dette og andre monumenter over Genforeningen, så skyldes det, at Genforeningen markerede afslutningen på De Slesvigske Krige, hvor Fredericia spillede en central rolle i både 1849 og igen i 1864. Det var derfor ikke tilfældigt, at de første genforeningssten i Fredericia blev rejst i forbindelse med Krigergraven fra 1864.

Kort over Genforeningsminder i Fredericia