Search form

Menu

Grænsesten fra Kongeågrænsen

Placering:
Foran Danmarks Port ved stien til Prinsens Port. Oprindeligt sydvest for Vamdrup ved Kongeåen.

Opstillet:
Efter 1920.

Beskrivelse og baggrund:
Mindesmærket er en 80 cm høj grænsesten i granit, der er rejst til minde om Danmarks genforening med Sønderjylland (Nordslesvig) i 1920. Der er en kort inskription på stenens for- og bagside.

Efter nederlaget i Anden Slesvigske Krig (1864) mistede Danmark kontrol over hertugdømmerne Slesvig og Holsten og måtte afstå dem til Preussen, som få år efter blev hovedstaten i det nye tyske kejserrige. Den dansk-tyske grænse kom til at gå ved Kongeåen, hvor der blev opstillet 128 grænsesten. Efter det Tyske Riges nederlag i Første Verdenskrig blev der i Slesvig afholdt folkeafstemning for at få afklaret befolkningens nationale tilhørsforhold. Afstemningen førte til den nuværende grænselinje.

Inskription:

Kr. Dm. No. 72 (Kongeriget Danmark)

Kr. Pr. No. 72 (Königreich Preussen)

Mere om mindesmærket
På et privat initiativ markeredes Genforeningen i Fredericia ved spadserestien uden for Prinsens Port med en grænsesten fra den gamle Kongeågrænse. Stenen havde oprindeligt stået sydvest for Vamdrup ved Kongeåen, og efter Genforeningen fik interesserede borgere, institutioner og kommuner tilbudt de gamle grænsesten. Fredericias sten er nummer 72 ud af de i alt 128 sten, der har stået langs Kongeågrænsen. Den 80 cm høje granitsten er hentet til byen engang efter 1920, men det vides ikke præcist hvornår. Dette private initiativ viser, hvordan Genforeningen som national begivenhed påvirkede lokalt i hele landet.

Kort over Genforeningsminder i Fredericia