Search form

Menu

Mindeobelisk for den reformerte menighed

Placering:
Uden for Nørre Port

Opstillet:
14. december, 1952

Kunstner:
C.V. Garm

Beskrivelse og baggrund:
I anledning af byens 300-års jubilæum i 1950 havde den reformerte menighed rejst en mindestøtte i gadekrydset Dronningensgade / Sjællandsgade. Den var blevet rejst som minde og tak for det fristed, som de franskreformerte (huguenotter) havde fundet i byen 230 år tidligere. Obelisken var lavet af et skelet i træ og beklædt med hård masonit, der var malet, så det lignede granit. Fredericia Dagblad skrev en opfordring til, at man fik lavet en obelisk i granit, som kunne være opstillet permanent. Den reformerte menighed syntes, at det var en god idé, og projektet blev sat i gang. Den nye obelisk blev opstillet ved det daværende Fredericia Gymnasium uden for Nørre Port.
Obelisken er 18 meter høj og udført i bornholmsk granit. På nord- og sydssiderne er der over inskriptionerne indhugget en fransk lilje og på de 2 øvrige et huguenotkors. På sydsiden desuden en hånd med et hjerte - Calvinismens segl.

Inskription:

Prompte et sincere [Rede og oprigtig]*
Signum calvini [Calvins tegn]

År 1719 kom de første fransk reformerte kolonister til Fredericia. De kom fra Pfalz og Brandenburg, hvor deres fædre havde levet en årrække i landflygtighed, fjernt fra hjemstavnen Frankrig og Belgien.

Utallige forfølgelser og lidelser havde de måttet udstå for deres religiøse overbevisning under trusler om galejerne og bålet. I Fredericia gav den danske stat dem et fristed.

Menigheden blev et grundelement i Fredericias befolkning. Efterkommere vedtog i 300 året for Fredericias grundlæggelse at rejse denne mindestøtte i taknemmelig erindring om den beskyttelse som menigheden fandt bag byens volde.

De kom som avlsbrugere og tobaksplantører og fik tildelt de 220 havepladser. De var flittige og nøjsomme. Af slægter kan nævnes Armand (Hermann), Bottelet, Le Blond, Deleuran, Desmarets, Devantier, Dufresne, Dupont, Fournaise, Honore, Lefevre, Le Pierre (Stein), Louison, Vilain o.m.a.

*Calvins valgsprog.