Search form

Menu

Svenskekrigene - Undervisningsmaterialer

Baggrundsviden

Stormen på Fredericia
Om svenskernes storm på Fredericia i 1657. Med elevopgaver. Svaret på spørgsmål fem er ca. 1 mio.

Kildesamlingen "Hvem er ven, og hvem er fjende?" med fokus på Svenskekrigene
Fokus på kildelæsning, historiebrug og historiske fortællinger - kan bruges tværfagligt med dansk i forhold til romanlæsning og nordiske sprog.

Praksismaual - Kom tæt på det nordiske (Dansk)
Praksismaual - Kom tæt på det nordiske (Svensk)
Ideer til, hvordan man tværfagligt kan samarbejde med andre nordiske klasser i dansk og historie.

Soldat i 1600-tallet - et undervisningshæfte
Retter sig mod et undervisningstilbud fra Østfyns Museer, men giver god baggrundsinformation.

Film

Svenskekrigene