Search form

Menu

Svenskekrig i Kastellet

Aldersgruppe
2.-3. klasse. En klasse ad gangen.

Sted og varighed
Kastellet. Kl. 9-12 (Andre tidspunkter kan aftales)
Mødested: Trinitatis Kirke, Kongensgade 39b.
April, maj og oktober.

Dette forløb kan også bookes som billedforedrag og opgaver ude på jeres skole. Oplys om I ønsker dette, når I booker.

Fag
Historie, dansk, natur/teknologi, kristendomskundskab, understøttende undervisning.

Mål

 • At opnå kendskab til levevilkår i 1600-tallet, svenskekrigene, Fredericias grundlæggelse og tidlige historie

 • At opnå kendskab til ændringer i bøndernes livsgrundlag som følge af svenskekrigene (historie)

 • Træning i at placere historiske elementer kronologisk (historie)

 • At opnå kendskab til tro/overtro og kirkens betydning i 1600-tallet (kristendomskundskab)

 • Træning i brug af faglig viden om kortlæsning, kroppens kredsløb og opbygning, dyr samt opstilling af hypoteser (natur/teknologi)

 • Styrkelse af eleverne sociale kompetencer, herunder samarbejde (understøttende undervisning)

Historisk baggrund
I 1657 udbrød der krig mellem Danmark og Sverige. De svenske tropper besatte hurtigt det meste af Jylland og belejrede Fredericia, som de senere stormede.

Krigen gik hårdt ud over landet: Gårdene på landet blev plyndret for værdier og mad eller brændt af. Mange bønder flygtede ud i skovene, hvor de gemte sig i huler eller primitive hytter. Mængden af mad var begrænset og blev ofte gravet ned sammen med andre værdier for at gemme det for svenskerne. Landet over er der dog også beretninger om, at bønderne tog kampen op mod de fjendtlige tropper.

Kirker blev ligeledes plyndret, ødelagt eller brugt som magasiner for svenskernes tyvekoster. Mange steder nåede man dog at redde sølvtøjet – igen ved at grave det ned.

Aktiviteter
Eleverne skal hjælpe 2 tidsrejsende med at finde kirkesølvet, som præsten har gemt. De skal på forskellige poster løse en række opgaver, som hver giver dem en brik til et puslespil, der viser dem, hvor sølvskatten er. Eleverne kan få ekstra brikker ved at være gode til at samarbejde.

Opgaverne er bl.a.:

 • Hvilke sårede svenske soldater overlever bedømt ud fra deres sår?

 • Læse gotisk skrift og løse en gåde

 • Finde Fredericia på kort fra 1600-tallet

 • Hekse-vandprøven – kan tingene flyde eller synke?

 • Genkende fugle ud fra beskrivelse

 • Kamp mod en svensk soldat

 

Program

9.00: Ankomst til Trinitatis Kirke, hvor vi fortæller om svenskerne hærgen på egnen, ser kirken og svarer på undringsspørgsmål. Derefter afgang til fods til Krudtmagsinet i Kastellet.

10.15: Lille madpakke og oplæg til dagens opgaver.

10.30: Rundt til poster og opgaver i 2 store hold (hver inddelt i 3 mindre).

11.45: Spisning af egne madpakker og afrunding.

Praktiske oplysninger
Transport kan foregå via Sydtrafiks Rute 1. I skal stå af ved stoppestedet i Øster Voldgade (ankomst ca. 8.30 / 11.30 - dog ca. 8.45 / 11.45 for klasser fra Indre Ringvej).
Husk at bestille grupperejse ved Sydtrafik senest 5 hverdage før besøget.

Eleverne skal medbringe madpakker og drikkedunke.
Husk: Praktisk fodtøj og påklædning efter vejret. Specielt i forår/efterår kan det være nødvendigt med gummistøvler pga. vådt græs i Kastellet.

Som deltagende lærer er man ansvarlig for klasseledelse. Der skal deltage 2 lærere ved besøget.

I tilfælde af bisættelser m.m. kan der komme ændringer i programmet.

Jeres forberedelse

 • Eleverne skal inddeles i 2 lige store hold og hver af disse 2 hold skal igen inddeles i 3 mindre grupper.

 • Gennemgå programmet med eleverne og fremhæv, at der lægges vægt på sammenhold og samarbejde.

 • Det er en fordel – men ikke en betingelse – at man har arbejdet med kroppens vitale organer og deres placering samt prøvet at læse et land- eller bykort.

 • Hvis klassen tidligere har deltaget i forløbet Jul i Kongens Portvagt bedes dette oplyst ved booking. I bedes ligeledes oplyse, hvornår og hvordan I ankommer til kirken.

Forslag til efterbehandling

I kan efterfølgende læse denne fagtekst, der gennemgår de fortællinger, som elever får i kirken og Kastellet - Der er opgaver til. OBS! Brug den venligst ikke før besøget, da det vil ødelægge elevernes oplevelse på selve dagen.