Search form

Menu

Temadag: Kom tæt på det nordiske

28/02/2020 - Kl. 9.30 - 14.45
Sted: 
Malmö Museer, Malmöhusvägen 6 i Malmö.
Gratis. Deltagerne skal dog selv sørge for frokost.

Nordisk samarbejde i historie- og danskfagene i grundskolen

Hvordan kan man nytænke nordisk skolesamarbejde med udgangspunkt i landenes fælles baggrund og faget Historie? Hvordan fremstilles de samme historiske begivenheder i hhv. danske og svenske fagtekster og børnelitteratur? Hvordan gør man i praksis, hvis man gerne vil samarbejde med andre nordiske klasser? Hvordan kan man samarbejde og kommunikere med andre nordiske klasser online, hvis man ikke har mulighed for et fysisk møde?

De danske og svenske parterne bag udviklingsprojektet ”Kom tæt på det nordiske” inviterer til temadag om en nytænkning af nordisk samarbejde, hvor historiefaget er i fokus.

Erfaringerne kommer fra et projekt med 6. klasser fra Fredericia og Malmö, som i fællesskab arbejdede med svenskekrigene i 1600-tallet i samarbejde med de to byers museer.

I forbindelse med projektet blev der skrevet et undervisningsmateriale med kilder til brug for 5.-6. årgang i fagene dansk og historie. Der blev desuden udarbejdet en praksismanual til, hvordan man etablerer et nordisk samarbejde.

Målgruppe: Temadagen er åben for både danske og svenske lærere.

Tidspunkt: Fredag den 28. februar 2020, kl. 9.30 – 15.00.

Sted: Malmö Museer, Malmöhusvägen 6 i Malmö. Lokale: Studiesalen, indgang fra museets entré.

Pris: Gratis. Frokost betales af deltagerne selv.

Tilmelding: Senest 14. februar til Marianne Bomgren, Skoletjenesten Öresund mb@skoletjenesten.dk tlf +45 60228719

Program

9:30-10: Tjek-in og morgenkaffe.

10-10.20: Kort introduktion og velkomst.

10.20-11.30: Workshop-runde 1. Se beskrivelse.

11:30-12:30: Frokost - Mulighed for at netværke og lave samarbejdsaftaler.

12:30-13:30: Introduktion til museets udstillinger i to grupper, som bytter halvvejs: Slottet og På kongens ordre. Thomas Persson og Maria Österling, Malmö Museer.

13.30-14.30: Workshop-runde 2

14:30-14.45: Fælles afrunding

Alle deltagere får et eksemplar af:

  • Undervisningsmaterialet ”Hvem er ven og hvem er fjende” som indeholder kildemateriale, elevopgaver og forslag til aktiviteter om 1600-tallets historie.

  • Manualen ”Kom tæt på det nordiske” – en guide till samarbejde med andre skoler i Norden (findes på både dansk og svensk).

Christian den 4. mistede sin ene øje under Slaget på Kolberger Heide - men fortælles den historie ens i danske og svenske fagtekster?

Workshops

1: Kildesamlingen ”Hvem er ven, og hvem er fjende” i undervisningen

Rasmus Welling, Museerne i Fredericia og FALIHOS

Hvordan fremstilles de samme historiske begivenheder i hhv. danske og svenske fagtekster og børnelitteratur? Hvordan kan vi bruge samtidige billeder og tekster som kilder? Kan vi stole på disse? Og hvem vandt egentlig Skånske Krig?

Med udgangspunkt i den dansk-svenske kildesamling ”Hvem er ven, og hvem er fjende?” sættes der fokus på, hvordan man kan arbejde tværfagligt med kilder, historiebrug, historiebrug og nordiske sprog på mellemtrinnet.


2: Nordisk skolesamarbejde i praksis

Marianne Bomgren, Skoletjenesten Öresund

Hvordan gør man i praksis, hvis man gerne vil samarbejde med andre nordiske klasser? Hvilke emner kan man samarbejde om? Hvor og hvordan kan man søge midler? Hvordan kan man inddrage sit lokale museum? Hvilke erfaringer har deltagerne med digitale aktiviteter, som kan bruges som alternativer til at besøge hinanden i virkeligheden?

Med udgangspunkt i manualen ”Kom tæt på det nordiske” gennemgår workshoppen, hvordan man kan skabe et nordisk samarbejde.

Temadagen er arrangeret af: Museerne i Fredericia, Malmö Museer, Skoletjenesten Öresund, og Nationalt Netværk af Skoletjenester.