Search form

Menu

Religion og gravpladser 1

OBS! Man kan med fordel også booke Religion og gravpladser 2 i forlængelse af dette besøg.

Aldersgruppe
4.-6. klasse.
En klasse ad gangen.

Sted og varighed
Mødested: Skt. Knuds Kirke, Sjællandsgade 48.
1,5 time. Hele året.

Dokumenter
Fagtekst om religioner i Fredericia

Efterbehandling

Fag/tværgående emner
Kristendomskundskab, Dansk, Historie, Billedkunst.

Mål

 • At få viden om religiøse grupper i Fredericia via læsning af fagtekster og samtale om disse (Kristendomskundskab/dansk)

 • At få viden om symbolers betydning (Billedkunst/kristendomskundskab/dansk)

 • At få viden om begravelsesritualer og opfattelser af døden i kristendom og jødedom (Kristendomskundskab)

 • At kunne tale om betydningen af trosvalg for menneskers handlinger (Kristendomskundskab)

 • At kunne indgå i samtaler (Dansk)

 • At inddrage omgivelserne i billedfremstilling (Billedkunst)

 • At bruge gravpladser som kilder til fortiden (Historie)

Historisk baggrund
I 1600-tallet var der ikke religionsfrihed i Danmark. Kongen var protestant, og det var den eneste tilladte form for religion og kristendom i Danmark.

For at lokke folk til at flytte til Fredericia (Frederiksodde) indførte Christian den 5. i 1672 religionsfrihed for byen. Det betød, at jøder og ikke-protestantiske kristne fik lov til at dyrke deres religion i Fredericia. Særligt tre grupper fik betydning for byens liv: Jøderne, katolikkerne og de reformerte.
Ud over disse gruppers bedehuse og gravpladser var der i Fredericia også to protestantiske kirker - Skt. Michaelis og Trinitatis.

Læs mere om Fredericia som religiøs fristad i menuen til venstre. 

Program

 • Ved Skt. Knud Kirke: Kort introduktion til dagen.

 • Fortælling og undringsopgave om katolikkerne i Fredericia.

 • Ved Skt. Michaelis Kirke: Samtale om ritualer i kirker.

 • Eleverne finder symboler på kirkegården. Kort fortælling om udvalgte gravsteder.

 • På de jødiske gravpladser: Fortælling og undringsopgaver om jøderne i Fredericia og jødiske ritialer.

 • Eleverne finder symboler på gravpladserne og løser kildeopgaver. 

Bemærk! Hvis der er begravelse eller bisættelse ved Skt. Michaelis Kirke vil symbolsøgning på kirkegården udgå.

Praktiske oplysninger
Husk: Praktisk fodtøj og påklædning efter vejret.
 

Jeres forberedelse

 • Eleverne skal inddeles i grupper af 4 til brug ved opgaver og undringsspørgsmål.

 • Læs fagteksten om religioner i Fredericia.

 • Gennemgå programmet med eleverne og fortæl dem, at en del af forløbet foregår på en kirkegård, hvor der skal tages hensyn til øvrige besøgende.

Efter besøget

elevarket her er der forslag til evaluering og efterbehandling af besøget.