Search form

Menu

Genforeningssten på Trinitatis Kirkegård

Placering:
Bag Krigergraven på Trinitatis Kirkegård, Kongensgade 39B.

Opstillet:
9. juli, 1920.

Beskrivelse og baggrund:
Mindesmærket er en stor natursten med krone og inskription af bronze. Stenen er rejst til minde om genforeningen i 1920, hvor Sønderjylland (Nordslesvig) efter en folkeafstemning blev en del af Danmark. Slesvig og Holsten havde i mange hundrede år været hertugdømmer under den danske konge, men rev sig løs efter det danske nederlag ved 2. Slesvigske Krig i 1864.

Inskription:

1848 – 50    1864 – 1920
I kæmpede for Danmarks ære
I stred for alt hvad dansk vil være
og derfor står jeg her som minde
mens tider rinde

Trinitatis Menighed rejste denne sten på genforeningsdagen

På bagsiden:

Fundet på slagmarken

Kort over Genforeningsminder