Search form

Menu

Våben på Volden

Aldersgruppe:
7.-10. klasse, ungdomsuddannelserne

Sted
Volden, Prinsessens Bastion

Fag
Matematik, historie, AKT (samarbejde)

Mål
At eleverne opnår kendskab til:

 • At arbejde undersøgende med enkel trigonometri i forbindelse med retvinklede trekanter og beregne sider og vinkler

 • At kende og anvende målingsbegrebet, herunder måling og beregning i forbindelse med omkreds, flade og rum

 • At udføre enkle geometriske beregninger, blandt andet ved hjælp af Pythagoras’ sætning

 • Brugen af kanoner i krig

Materialer
Målebånd eller centimetermål, iPad eller smartphone med app'en Triangel Solver installeret

 

Program

Tema: Kanonkugle-beregninger

Opgaver
Eleverne skal løse følgende:

 • Beregne antallet kanonkugler i kuglepyramiden.

 • Måle en kanonkugle i pyramiden. Beregne dens vægt og rumfang 

 • Hvilke kanoner passer kuglerne i pyramiden til?

 • Finde afstanden fra bastionen ved hjælp af retvinklet trekantsberegning eller app'en Triangle Solver

Se ark til elever og lærere for teori og opgaver - der er kort introduktion i videoen herunder:

Før besøget - jeres forberedelse

Elever
Eleverne skal før besøget have gjort følgende:

 • Downloade app'en ”Triangle Solver”

 • Gennemgå elevarkets teorier og opgaver og lavet øvelser*:

 • afstandsberegning ud fra trigonometri – retvinklet trekantsberegning med tre kendte vinkler samt en afstand. De andre afstande kan findes vha. sinusrelationen a/SinA = b/SinB = c/SinC

 • udregning af en kugles vægt ud fra diameter / massefylde

 • beregning af antallet af kugler i en pyramide

Lærer
Lærerens opgave er at:

 • Inddele eleverne i grupper og tale med dem om, hvad godt samarbejde er

 • Have overvejet, hvilke af opgaverne eleverne er i stand til at løse*

 • Booke og hente iPads på bymuseet, hvis I ikke har egne – henvendelse til museumsformidlerne

Praktiske fif/Bemærkninger
*Man kan tilpasse forløbet ved kun at tage de aktiviteter, man finder relevant eller passende for ens elever. De resultater som eleverne ikke selv kan/skal udregne, kan gives fra facitlisten.
Man kan evt. lave en konkurrence, hvor eleverne begynder med 100 point, og derefter lade dem ”betale” 10 point for hver oplysning, de ikke selv kan beregne – omvendt kan de ”tjene” 10 point for hvert rigtigt svar. Afstandsberegningen kan fx løses selv eller i Triangle Solver.

Lad eleverne undervejs lave filmoptagelser/tag billeder, der forklarer deres beregninger. Hvis I har lånt museets iPads, skal I sørge for, at jeres film/billeder gemmes i fx Skoletube, Dropbox, iCloud eller Showbie.

Efter besøget

Anvendelse af ny viden/evaluering
Lav en præsentation, hvor svar og beregninger forklares. Brug optagelser lavet undervejs.

Overvej:

 • Hvordan kan man gøre kanonerne bedre?

 • Hvordan kan man lade dem hurtigere?

 • I 1860erne begyndte man at lave kanonløbene riflede – dvs. med indvendige riller, hvorfor?

 • Hvilke faktorer spiller ind på, om en kanon kan ramme eller ej?