Search form

Menu

Heltene fra De Slesvigske Krige

Forløbet er udarbejdet i samarbejde med Skoletjenesten Kolding og kan med fordel benyttes af lejrskoler.

Aldersgruppe
8.-9. klasse og ungdomsuddannelser.

Sted, varighed og pris
Mødested: Landsoldaten. Forløbet ender på Kulturkasernen, Øster Voldgade 18K, stuen.
1,5-3 timer. Hele året. En klasse ad gangen.
Pris: Gratis for skoler inden for Fredericia Kommune.
900 kr. for øvrige - 1500 kr. hvis efterbearbejdningen skal foregå på Kulturkasernen.

Dokumenter og links
Dokument: Hvem er de største helte?
Eksempel på nomineringsvideo fra ZULU Awards
Liste med diverse nomineringsvideoer fra ZULU Awards
Heltene fra De Slesvigske Krige (Kolding) | Skoletjenesten

Fag
Historie og dansk.

Mål
At eleverne:

 • Arbejder med problemstillingen: Hvem er de største helte fra De Slesvigske Krige? (Historie)

 • Træner kildelæsning og –analyse samt produktfremstilling (Historie/dansk).

 • Fremstiller en video inden for genren nomineringsfilm til prisuddeling (Dansk).

 • Opnår kendskab til Fredericias rolle som fæstningsby under De Slesvigske Krige (1848-1851 og 1864) (Historie).

 • Opnår kendskab til kanonpunkterne Grundloven 1849, Stormen på Dybbøl 1864 og Genforeningen 1920 samt historiebrug af disse (Historie).

Baggrund

 • Under Treårskrigen (1. Slesvigske Krig 1848-1851) spillede Fredericia en væsentlig rolle som fæstningsby. Efter danskernes nederlag i Slaget ved Kolding i april 1849 trak de danske tropper sig tilbage til Fredericia, som herefter blev belejret og bombarderet af slesvig-holstenerne.

 • Natten mellem den 5. og 6. juli 1849 lavede danskerne udfald fra Fredericia Fæstning og brød belejringen. Sejren blev et af vendepunkterne i Treårskrigen, som danskerne siden vandt.

 • Under 2. Slesvigske Krig i 1864 blev Fredericia tømt for soldater efter nederlaget ved Dybbøl. Østrigske og preussiske tropper kunne herefter indtage den tomme by. Krigen i 1864 endte med dansk nederlag, og Slesvig/Holsten blev herefter tysk. Efter folkestemning i Slesvig i 1920 blev den nordlige del af Slesvig (Sønderjylland) dansk.

 • I Fredericia findes en lang række krigergrave og mindesmærker for begge Slesvigske Krige og Genforeningen. Disse bliver hvert år brugt til omfattende markeringer af årsdagen for 6. Juli-slaget ved Fredericia.

Veteraner ved Krigergraven i 1899 ved 50-års jubilæet for Slaget ved Fredericia. Topbillede: Veteraner fra 1864 dekoreres i 1924.

Program

 • Vi mødes ved Landsoldaten og fortsætter til andre mindesmærker og grave fra De Slesvigske Krige.

 • Ved hvert mindesmærke/grav bliver eleverne præsenteret for personer eller grupper og skal tage stilling til, om der er tale om en helt eller ikke. Eleverne skal diskutere i grupper og optage deres diskussion på mobiltelefoner samt tage billeder af mindesmærket. Stop undervejs: Landsoldaten – Sct. Michaelis Kirkegård (Den slesvig-holstenske krigergrav fra 1849, den danske krigergrav fra 1864 og en veterangrav), Bülows Plads og monument, Ryes Plads og monument samt den danske krigergrav fra 1849 på Trinitatis Kirkegård.

 • Efter spisepause på Kulturkasernen skal eleverne udarbejde en nomineringsfilm, hvor de tager stilling til, hvem der var de(n) største helt(e) under De Slesvigske Krige – se opgaven under Dokumenter og links. Denne del kan også laves hjemme på skolen i stedet.

Praktiske oplysninger
Hver gruppe skal medbringe mindst en mobiltelefon med fungerende kamera og en app til lydoptagelse.

Forberedelse og for-forståelse

 • Inddel klassen i grupper af 2-3 elever, som skal arbejde sammen under hele forløbet.

 • Eleverne skal have en kort introduktion til De Slesvigske Krige og tiden derefter med fokus på Kolding og Fredericia. Der er lavet undervisningsfilm og fagtekster til dette.

 • De skal desuden læse teksten Heltene fra De Slesvigske Krige. Tal også med eleverne om, hvad en helt er.

 • Endelig skal eleverne have kendskab til, hvordan et awardshow foregår, og hvordan man præsenterer de nominerede – dette kan gøres på mange forskellige måder. Se Dokumenter og links.